Skolorna starkt framåt i ny mätning

Elev i arbete. Foto och licens: Åsa Siller

Enligt årets NKI-undersökning utförd i mars bland elever och vårdnadshavare får grundskolorna i Staffanstorps kommun högre omdöme på nästan varje område jämfört med föregående år.

– Detta är den allra viktigaste skolundersökningen eftersom det är eleverna själva som uttrycker sin uppfattning om hur nöjda de är, säger ordförande i barn- och utbildningsnämnden (BUN) Nino Vidovic (M) och tf utbildningschef Krister Åkesson.

– Det är mycket glädjande att skolorna går framåt i förhållande till förra årets mätning. Detta är en väldigt viktig värdemätare som inte går att vikta mot de officiella rankingar som publiceras av olika organisationer.

NKI betyder nöjd kundindex. Varje år genomförs en NKI-undersökning för vårdnadshavare samt elever i årskurs 5 och 8 i samtliga skolor i Staffanstorps kommun. Både elever och vårdnadshavare får svara på en lång rad frågor om hur nöjda de är med skolan.

Även föräldraresultatet har höjts jämfört med tidigare och den punkt föräldrarna höjer främst är frågan om ”mitt barn får den stöd och hjälp som behövs.”

Eleverna gör enkäten i skolan, vilket medför att i princip alla elever svarat på enkäten.

Nöjda med sin skola

– Bland de punkter där vi går mest framåt är frågan om hur nöjd eleven är med skolan i sin helhet. Resultatet har ökat med hela 10 enheter, från 61 till 71 av 100 möjliga, vilket är en kraftig förbättring.

– Det som glädjer mig mest är att undersökningen visar på en tydlig förbättring av det så viktiga förhållandet mellan lärare och elever. Eleverna känner i högre grad att lärarna är engagerade, har högre förväntningar och därmed också ger ett högre stöd. Resultatet har gått framåt på alla punkter, vilket är glädjande, säger Nino Vidovic.

– Två andra viktiga faktorer är trygghet och studiero. Eftersom nämnden och verksamheterna haft särskilt fokus på dessa områden är det extra trevligt att se en så positiv utveckling.

Målet – en hög lägstanivå

Skolorna i kommunen arbetar ständigt för att skapa trygghet, studiero och förstärkt fokus på lärandet samt på att förstärka relationen mellan lärare och elever.

– Det är extra roligt att alla skolor ökat i NKI-undersökningen, vilket är ett tecken på att det pågår ett bra och stort arbete ute i skolorna, konstaterar de båda, och det är extra positivt eftersom vi under en period hade en ovanligt hög personalomsättning som inte speglar av sig i resultatet. Istället ser vi att flera års arbete med främjande metoder för eleverna har gett resultat när det gäller upplevt inflytande och trygghet.

– Det handlar om att vi ska ha en hög lägstanivå på alla områden inom skolan. Det jobbar vi med dagligen både på central nivå och på skolorna. Vi tänker fortsätta utvecklingen i den här riktningen och ge elever, personal och rektorer lugn och ro i sitt arbete. Vi arbetar hårt med dessa frågor och det är tillfredsställande att det nu syns i elevenkäten, säger Krister Åkesson.

– Det är en så pass stark ökning att vi utan att tveka kan dra slutsatsen att något bra har hänt. Vi tolkar resultatet som att vi har en god utveckling, konstaterar Nino Vidovic.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt