Nytt markförvärv kan ge tusen nya jobb

Flygbild över Staffanstorp. Foto och licens: Perry Nordeng

Staffanstorp blir allt hetare som etableringsort i Öresundsregionen. Nyligen förvärvade företaget Kilenkrysset AB 180 000 kvm industrimark i västra Staffanstorp, en satsning som på sikt kan ge över tusen nya jobb.

– Vi är idag en mycket expansiv kommun i Öresundsregionen med en mycket spännande framtid, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M).

– Kilenkrysset AB:s etablering är ett kvitto på att våra ansträngningar ger resultat. Här finns ett stort samband med vårt fina företagsklimat och vår strävan att vara en av landets absolut bästa företagskommuner.

Allt fler företag ser fördelarna med att etablera sig i Staffanstorp. Förra året inledde BMW sin etablering och nu är det dags för Kilenkrysset AB, som utökat sitt markinnehav i västra Staffanstorp. Företaget äger sedan tidigare fastigheten Kronoslätt 1:4 och köper nu även fastigheten Kronoslätt 1:3 på drygt 180 000 kvm av den tidigare ägaren Kidare Partners.

– Fastigheten ligger perfekt för den typ av verksamheter och hyresgäster vi brukar utveckla för. Vi ser en potential att skapa ett nytt Stockholm Nord som är vår logistikterminal i Rosersberg. Fullt utvecklat betyder vår satsning fler än tusen nya arbetstillfällen i Staffanstorp, kommenterar Kilenkryssets VD Jens Persson.

4000 inpendlare

Varje dag pendlar 8 700 staffanstorpare ut till jobb i grannkommunerna, men verkligt dramatisk är ökningen av inpendling. Varje dag reser 4 000 personer in i Staffanstorps kommun för att jobba, en ökning med hela 88 procent sedan år 2000.

Staffanstorps placering mellan Malmö och Lund och nära till Köpenhamn är omvittnat viktig när företag väljer ny etableringsort.
Men andra faktorer har också stor betydelse: Välutvecklad service, snabb ärendehantering, positivt bemötande, lätt att nå ansvariga tjänstemän och politiker, god tillgång till industrimark, bra kommunikationer och tillgång på arbetskraft.

En summering av dessa faktorer gav Staffanstorps kommun topplatsen åtta bland 290 svenska kommuner i senaste företagsrankingen 2017.

– Ju fler företag som flyttar hit desto intressantare blir vi som etableringsort, säger plan- och exploateringschef Karolina Gnosspelius på Staffanstorps kommun.

– Även ute vid Hemmestorp, industriområdet precis norr om Rondellen i Staffanstorp, går markförsäljningen bra. Vi börjar få slut på mark och har just nu inte mer planlagd mark för verksamheter att erbjuda. Vi är därför mycket glada över att även andra aktörer kan gå in och sälja industri- och verksamhetsmark. Marken Kilenkrysset förvärvat ligger väldigt bra i förhållande till de stora vägarna till Malmö, Lund och Köpenhamn och har varit planlagd som industrimark ända sedan 1969, i samband med att man byggde Foodia.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt