Nöjdare elever enligt nya enkätresultat

På ”Staffanstorp i siffror” kan du nu hitta resultaten från vårens enkätundersökningar inom förskola och grundskola. Resultaten i elevenkäten visar på att skolorna sedan föregående mätning förbättrat sig inom nästan alla områden som mäts.

Läs mer

Skånefestivalen 17-18 september med Årets Skåning!

Fredag och lördag 29 och 30 juni bjuder kommunen åter in till Skånefestivalen i Hjärups Jakriborg – för andra året i följd!

Läs mer