Nöjdare elever enligt nya enkätresultat

Elev i arbete. Foto och licens: Åsa Siller

På ”Staffanstorp i siffror” kan du nu hitta resultaten från vårens enkätundersökningar inom förskola och grundskola. Resultaten i elevenkäten visar på att skolorna sedan föregående mätning förbättrat sig inom nästan alla områden som mäts.  

– Detta är den allra viktigaste skolundersökningen eftersom det är eleverna själva som uttrycker sin uppfattning om hur nöjda de är, säger ordförande i barn- och utbildningsnämnden (BUN) Nino Vidovic (M) och utbildningschef Krister Åkesson.

– Det som gläder mig mest är att undersökningen visar på en tydlig förbättring av det så viktiga förhållandet mellan lärare och elever. Eleverna känner i högre grad att lärarna är engagerade, har högre förväntningar och därmed också ger ett högre stöd. Resultatet har gått framåt på alla punkter, vilket är glädjande, säger Nino Vidovic.

(Läs mer om resultaten i Staffanstorpsaktuellt nr 3 2018)

Följande resultat finns publicerade:

  • Enkät till alla vårdnadshavare i förskolan
  • Enkät till vårdnadshavare i grundskolan, F-klass, åk 2, åk 5 och åk 8
  • Enkät till elever i grundskolan, åk 5 och åk 8

På ”Staffanstorp i siffror” kan du enkelt få information om resultat och kvalitet i den kommunalt finansierade servicen. Inom varje verksamhetsområde kan du välja de enheter som är intressanta för dig, och jämföra dem med varandra.

Här hittar du ”Staffanstorp i siffror”

Direktlänk till förskola

Direktlänk till grundskola