Kulthuset – ny attraktion i Uppåkra

Kulthuset i Uppåkra. Illustration Loic Lecareux

Den 19 maj invigde professor Dick Harrison en helt nybyggd och fyra meter hög replik av det gamla kulthuset i Uppåkra.

Kulthuset är en ny attraktion som ytterligare sätter fyndplatsen Uppåkra på kartan.

Redan vid de första utgrävningarna av Uppåkra på tidigt 1900-tal hittades rester av det ursprungliga huset som använts som religiöst ceremonihus och offerplats.

Ursprungshuset är daterat till cirka år 200 och var en mäktig och robust träbyggnad som mätte över tio meter i höjd, uppförd med fyra kraftiga takbärande trästolpar.

Det är byggföretaget Peabs Byggservice AB i Staffanstorp som sponsrat Uppåkra arkeologiska center genom att tillverka och skänka den helt nybyggda kopian av hur arkeologerna tror huset såg ut, i skala 1:3.2.

Det nya kulthuset är rekonstruerat utifrån en av flera tolkningar av hur byggnaden en gång såg ut. Byggarbetet utfördes med ledning av Mats Mårtensson, arbetsledare på Peab, med lång erfarenhet av restaurering av gamla hus, bland annat gamla timmerhus på Skansen. Repliken är delvis byggd enligt konstens alla regler, helt i trä, med träplugg istället för skruv.

Kulthuset blir upplyst på kvällar och nätter och kommer att synas ända från E22:an.

Ny upplevelseutställning: underjorden!

Underjorden är Uppåkra arkeologiska centers nya utställning som öppnade i maj 2018 och som är den andra av sommarens stora publikmagneter.

– Här kan vi förmedla det vi vet om Uppåkra på ett mer förståeligt och lockande sätt, berättar ansvarige arkeolog Sofia Winge.

Besökaren får vara med om fyra spännande historiska händelser långt ned i Uppåkras djupa kulturlager.

– Vi har skapat en spännande ljud- och bildupplevelse som utspelar sig under det gamla kulthuset där besökaren på film får se fyra olika spännande händelser som lämnat avtryck i Uppåkras historia. En resa i tid och rum, från kulthusets uppbyggnad under 200-talet tills det monterades ned omkring 900 e.Kr.

För hela familjen: arkeologiskolan

Tillsammans med en arkeolog får hela familjen testa på arkeologi!
Grävning, tvättning och dokumentering av fynden, följs ofta av livliga diskussioner om vad det är som har hittats. Både lärorikt och roligt för alla åldrar! Rekommenderas från fem år.

Öppettider i sommar

Juni-september är det öppet fem dagar i veckan, onsdagar till söndagar, kl. 10-16 (utom midsommarhelgen och 25/8). På uppakra.se kan du läsa mer!

Kulthuset i Uppåkra. Illustration Loic Lecareux

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt