Snart dags att ta reda på vad Staffanstorpsborna tycker om individ- och familjeomsorgen

Till hösten kommer Individ- och familjeomsorgen för fjärde året i rad att delta i en nationell brukarundersökning.

Undersökningen innebär att kommuninvånare som träffar handläggare under augusti och september ges möjlighet att svara på en enkät som rör hur de upplevt mötet.

För oss är det viktigt att få reda på hur de vi finns till för upplever det arbete vi utför, inte minst för att kunna förbättra och utveckla vår verksamhet.

Nedanför finns en redovisning av resultatet från undersökningen som gjordes 2017. För mer utförligt resultat se www.kolada.se (sök efter Staffanstorp och Brukarundersökning IFO).

 Andel nöjda i procent (%) 2017 Staffanstorp Riket*
Som helhet nöjd med stödet från socialtjänsten 97 85
Lätt att få kontakt med socionomen 95 86
Lätt att förstå informationen från socionomen 90 90
Socionomen visar stor förståelse för min situation 97 84
Socionomen frågar efter synpunkter på hur situationen skulle kunna förändras 92 85
Jag har kunnat påverka vilken typ av hjälp 77 70
Min situation har förbättrats sedan kontakt med socialtjänsten 84 76

* Genomsnittet för övriga kommuner i Sverige som deltagit i undersökningen.

Har du frågor?
Kontakta:
Mikaela Troberg
kvalitetsutvecklare
Sociaförvaltningen
mikaela.troberg@staffanstorp.se
tel: 046- 25 14 68