Årets lärarlag

Lärarlag 12 Foto och licens: Privat

Priset till Årets lärarlag går till arbetslaget Planeten på Stanstorpsskolan. Teamet består Sara Andersson, Angela Engler, Richard Törnvall, Henrik Nilsson, Ylva Hällén Theander och Pernilla Mårtensson.

Deras kompetens är bred och arbetet i skolan förstärks på fritids vilket skapar en röd tråd genom hela skoldagen. Ett exempel kan vara att när eleverna skriver faktatexter om vårblommor i skolan sedan planterar blommor på fritids. De har även startat projektet ”Matte hela dagen”, vars syfte är att ge eleverna fler tillfällen att möta matematik i olika former på ett laborativt sätt.

Arbetslaget får 30 000 kr som ska användas till fortbildning.

Priset delas ut den 11 september på skolornas gemensamma kompetensutvecklingsdag.