Nu går det att boka friluftsscenen i Hjärups park

Scenen i Hjärups park Foto: Linnea Saarela

Nu är friluftsscenen i Hjärups park färdigställd och kan därmed bokas till arrangemang. Friluftsscenen är till för alla och kan användas både spontant och planerat. Scenen måste dock bokas i förväg om man vill försäkra sig om att få tillgång till den under en specifik tid eller ett specifikt datum.

Vid arrangemang på allmän platsmark behöver du även ansöka om tillstånd hos Polisen i enlighet med ordningslagen. Det går bra att kontakta Tekniska enheten innan du ansöker om tillstånd för att försäkra dig om att tilltänkt datum är ledigt.

Elskåp vid scenen i Hjärups park Foto:Linnea Saarela

Mer information om scenen hittar du på Hjärups parks webbplats.

Bokning av scenen sker genom att kontakta Tekniska enheten på
046-25 11 00 eller teknik@staffanstorp.se. Tänk på att vara ute i god tid när du ska boka scenen.

Vi hoppas att scenen kommer användas flitigt och att ni alla kommer få mycket glädje av den!