Nytt äldreboende i Hjärup

Det byggs i Hjärup. Foto: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

Ett nytt äldreboende som kan bli ett landmärke planeras intill Hjärupslundsskolan. Utformning och höjd är inte bestämt än.

– Diskussioner förs om möjligheten att skapa ett landmärke i Hjärup som tar tillvara vyn längs med Parkallén och tänker in siktlinjen mot Uppåkra kyrka, säger planarkitekt Jonathan Nygaard på Staffanstorps kommun.

– Det har talats om att det ska bli ett åttavåningshus. Men jag vill understryka att ingenting är klart vad gäller fastighetens utformning, tillägger Jonathan Nygaad.

Det var vid sitt senaste sammanträde som Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppdrog åt Stadsbyggnadskontoret att ta fram en detaljplan för området öster om Hjärupslundsskolan där det idag ligger en spontanidrottsplats som också används som parkering. Var spontanidrottsplatsen ska flyttas utreds av Staffanstorps kommunfastigheter.

Det är Staffanstorps kommunfastigheter som ansökt om ändrad detaljplan för en del av fastigheten 4:281 för att kunna uppföra ett nytt äldre- och trygghetsboende i flera våningar.

– Det är bestämt att det ska bli ett äldreboende vid Parkallén och Ämnesvägen. Resten är under planering, väldigt litet är bestämt.

– Samråd kommer troligen enligt den preliminära tidsplanen att ske under första kvartalet 2019, säger Jonathan Nygaard.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt