Nytt äldreboende i Hjärup

Det byggs i Hjärup. Foto: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

Ett nytt äldreboende som kan bli ett landmärke planeras intill Hjärupslundsskolan. Utformning och höjd är inte bestämt än.

– Diskussioner förs om möjligheten att skapa ett landmärke i Hjärup som tar tillvara vyn längs med Parkallén och tänker in siktlinjen mot Uppåkra kyrka, säger planarkitekt Jonathan Nygaard på Staffanstorps kommun.

– Det har talats om att det ska bli ett åttavåningshus. Men jag vill understryka att ingenting är klart vad gäller fastighetens utformning, tillägger Jonathan Nygaad.

Det var vid sitt senaste sammanträde som Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppdrog åt Stadsbyggnadskontoret att ta fram en detaljplan för området öster om Hjärupslundsskolan där det idag ligger en spontanidrottsplats som också används som parkering. Var spontanidrottsplatsen ska flyttas utreds av Staffanstorps kommunfastigheter.

Det är Staffanstorps kommunfastigheter som ansökt om ändrad detaljplan för en del av fastigheten 4:281 för att kunna uppföra ett nytt äldre- och trygghetsboende i flera våningar.

– Det är bestämt att det ska bli ett äldreboende vid Parkallén och Ämnesvägen. Resten är under planering, väldigt litet är bestämt.

– Samråd kommer troligen enligt den preliminära tidsplanen att ske under första kvartalet 2019, säger Jonathan Nygaard.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »