Turista hemma i sommar!

Uppåkra kyrka. Foto och licens: Mats Schöld

Visste du att Staffanstorp är Sveriges fornminnestätaste kommun? Vi lever i en kulturbygd med ett rikt kulturliv och fantastiska historiska kulturmiljöer att njuta av.
 Allt precis runt knuten! Så varför inte turista litet hemma i sommar?

Fornminnesplatser

Järnåldersstaden Uppåkra

Fyndplatsen i Uppåkra är Skandinaviens största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersbosättning. Här har funnits en stadsliknande bebyggelse och en intensiv och komplex verksamhet under en period som sträcker sig över mer än ett årtusende, från cirka 100 f. Kr. till cirka 1000 e. Kr. Sedan 1996 har över 30 000 före-mål i guld, silver och brons hittats i de djupa kulturlagren. Den 40 hektar stora fyndplatsen har varit ett betydande ekonomiskt, politiskt och religiöst maktcentrum i Skåne, ett kungasäte.

Gullåkra mosse

Offerplats från stenålder till bronsålder. På 1800-talet hittades en troligen offrad bronslur som nu finns på Historiska museet i Lund. I Gullåkra fanns även en hälsobrunn. Intill finns den ämbetssten kvar som tjänade som bord under byastämmorna.

Kolböra mosse

Synlig bronsåldersgrav, flera rester av boplatser. Mammutbete hittad i området.

Kyllingahönan

Gånggrift på höjd öster om Mölleberga by. En av tre delvis bevarade stendösar från yngre stenåldern. Syns från vägen mellan Bara och Mölleberga.

Nafnes sten

En i Skåne ovanlig runsten från vikingatiden, daterad cirka år 1000 som bär texten: ”Nafne reste denna sten efter sin broder Toke. Han var västern död”. Vikingar i området är belagda även genom gravar. Stenen finns i en privat trädgård, synlig från Hjärupsvägen.

Esarpshögen

Gravhög från bronsåldern, cirka 20 meter i diameter och cirka två meter hög. Här har tidigare funnits ännu en hög och resta stenar.

Gullåkra, Hjärup, Flackarp och Önsvala

Lämningar efter bronsåldersboplatser. Vid Önsvala finns även betydande rester efter boplats från yngre stenåldern. Rika fynd av keramik och metaller samt flatmarksgravar från järnåldern.

Kabbarp, Djurslöv

Flatmarksgravar från järnåldern.

Historiska byar, spännande platser

Gullåkra by

Fem gårdar av sju blev kvar i den väl sammanhållna bykärnan i Gullåkra by vid enskiftet 1812. De äldre husen, en öppen åkermark samt mossen är viktiga delar av kulturlandskapet.
Cirka 1830 öppnades en hälsobrunn med brunnshus, badavdelning samt park. I dag återstår endast delar av Gullåkraparken.

Esarp

I Esarps by finns Sånahusen, en liten hantverksby med putsade gatuhus. Esarps bebyggelse med även sätesgårdar och en bondby återspeglar den sociala skiktningen på landsbygden förr i tiden.

Tottarp

Ringare- och Ryttaretorpen vid gamla kyrkan i Tottarp är längor från början av 1800-talet.

Trolleberg

Skånskt herresäte byggt av medeltida hällmaterial. Tillhör ätten Wachtmeister. Huvudbyggnad i två våningar. Två flyglar i rött tegel med 1700-talets karaktäristiska valmade tak. Typexempel på 1700-talsherrgård i arkitekt Carl Hårlemans anda.

Flackarps mölla

Flackarps mölla, holländsk mölla använd 1869-1950. Ägs idag av föreningen Skånska Möllor. En tidigare stubsdbamölla förstördes vid en eldsvåda 1867.

Andra besöksmål

Hansastaden Jakriborg

Jakriborg i Hjärup är en av de mest spännande sevärdheterna i vår kommun. Det är en hel stadsdel närmast utformad som en pastisch av en hansastad.

Tirups örtagård

Ett av våra främsta besöksmål och en av Europas största örtagårdar med hundratals olika kryddväxter och ovanliga trolldomsväxter. Örtagård, plantskola, visningsträdgårdar, butik, café- och repskog för barn.

Åstradsgårdens hembygdsmuseum

Gården från 1600-talet intill Brågarps kyrka i centrala Staffanstorp drivs av Staffanstorps Hembygdsförening. Byggnad från 1890-talet. Cirka 2 000 hantverksföremål, mest från trakten.

Nevishögs smedja

Byggd 1836, ägs av Staffanstorps Hembygdsförening, var i bruk till 1956. Cirka 600 föremål, verktyg och detaljer från en komplett smidesrörelse. Ligger i anslutning till Nevishögs kyrka.

Kulturforum Esarp/Theodor Jönssons stiftelse

Konstnärs- och skolmuseum. Ett av Sveriges få intakta konstnärshem med ateljé. Här levde och verkade konstnären och provinsmålaren Theodor Jönsson. Skolmuseum i Esarps skola.

Staffanstorps Gästis

Vi nämner denna restaurang då det är rent historisk mark med anor i 1700-talets Krued eller Stanstorpa Kru. Gästgiveri 1873. Nuvarande Gästis byggdes 1880.

Kommunens tio stenkyrkor

Före uppförandet av Lunds Domkyrka fanns ingen tradition i att bygga kyrkor i sten i Skåne. Främst hade det byggts stavkyrkor i trä. Men till domkyrkobygget hämtades skickliga mästare från Europa till Lund, som lärde upp och samarbetade med lokala hantverkare. Det ledde till att det byggdes fler än 300 nya stenkyrkor i Skåne på 1100- och 1200-talen och en tid framåt. Tolv av dessa byggdes i kommunen och tio finns kvar i dag.

Bjällerups kyrka

1100-talet. En av skånska landsbygdens äldsta romanska byggnader.

Brågarps kyrka

1100-talet. Tidigare stavkyrka i trä.

Kyrkheddinge kyrka

1100-talet. Romansk stil ombyggd på 1400- och 1800-talen.

Knästorps kyrka

1100-talet. Tornet troligen från 1200-talet.

Mölleberga kyrka

1100- eller 1200-talet. Dopfunt från 1100-talet.

Nevishögs kyrka

Långhus från 1200-talet, valv från medeltiden.

Esarps kyrka

1200-talet. Liten medeltida kyrka, helt ombyggd 1860.

Tottarps kyrka

Torn och valv från 1200-talet. Ombyggd fem gånger.

Görslövs kyrka

Valv från 1300-talet. Kraftigt ombyggd på 1800-talet.

Särslövs kyrka

Valv från 1400-talet. Medeltida kor och långhus, torn från 1862.

Övriga kyrkor

Uppåkra kyrka

1864. Nygotisk stil. Ligger alldeles intill utgrävningsområdet.

Flackarps klockstapel

Minne av en 1100-talskyrka som revs på 1860-talet.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt