Akut vattenläcka på Lagmansvägen i Staffanstorp

Vattenläcka Illustration: Alva Esping

Just nu tisdagen den 3 juli har det inträffat en akut vattenläcka på Lagmansvägen i Staffanstorp. Arbetet med lagning av läckan pågår för fullt och förhoppningen är att läckan lagas under dagen.

Alla fastigheter på Lagmansvägen är berörda av läckan och utan vatten.
Vatten finns att hämta vid en brandpost på Tingsvägen.

När vattnet släpps på igen

Det kan finnas luft i ledningarna efter lagningen. Därför råder vi er att öppna kranen försiktigt. Det kan även förekomma brunt vatten. Låt kranen rinna länge för användning. Vattnet är inte farligt att dricka. Spola länge före tvätt av ljus kläder.

PEAB Sverige AB, Lars-Peter Lindqvist 0733-37 48 10