Ändring av detaljplan för Stanstorp 1:168, Valhallavägen – Antagen!

Planen syftar till att ändra markanvändningen från allmänt ändamål (A) till bostads-och centrumverksamhet (BC). Detta görs för att möjliggöra för andra verksamheter än statliga och kommunala (allmänt ändamål) inom planområdet.

Planområdet är beläget sydöst om Staffanstorps centrum. Området avgränsas mot bebyggelse i väst och syd, mot Bragevägen i öst och mot Valhallavägen i norr. Planområdet är ca 925 kvm stort och Staffanstorps kommunfastigheter äger marken.

Planen var ute på granskning 2018-03-08 — 2018-03-25 och antogs 2018-06-20.

Beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft tidigast tre veckor från den dag då justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla (2018-07-04). Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under de tre veckorna eller att länsstyrelsen inte har beslutat att pröva planen utifrån sina ingripandegrunder.

För att läsa mer om planen klicka här!

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »