Samtyckesblankett från Socialförvaltningen

Handslag. Foto: Meditations via Pixabay

Information till dig som har beviljade insatser ifrån Socialförvaltningen, vård och omsorg, till exempel hemtjänst, LSS-insatser, ledsagarservice, särskilt boende.

Du har i dagarna fått ut information och en blankett om att godkänna informationsutbyte av uppgifter mellan vård- och omsorg och utförare av vård- och omsorg och service.

Vi har fått många samtal där brukare och anhöriga har hört av sig om blanketten och ställt frågor och därför har vi sammanställt frågor och svar för att vara tydliga varför vi har skickat ut blanketten.

Varför har vi skickat blankett till dig?

Vi har skickat blanketten till dig eftersom vi önskar få information som finns i din sociala dokumentation. I din sociala dokumentation ingår något som heter journalanteckningar och genomförandeplan. Din biståndshandläggare behöver denna information för att kunna se om du får de insatser du har fått beviljade av oss.

Den sociala dokumentationen finns hos det privata företaget eller hos den kommunala verksamheten som sköter dina insatser. Företaget eller verksamheten kan bara lämna över denna information till oss om du säger ja till det eftersom uppgifterna om dig är hemliga när dokumentationen finns hos dem. Du bestämmer själv om du vill dela med dig av informationen om dig till din biståndshandläggare och därför måste vi fråga dig om vi får se din dokumentation.

Vad menar ni med utförare?                                                            

Vi menar det företag eller den kommunala verksamhet som utför dina insatser.

Är detta något nytt?

Vi följer upp hur insatserna fungerar genom en personlig kontakt i dagsläget. Vi vill nu komplettera detta genom att få ta del av hur företaget eller den kommunala verksamheten beskriver att de utför insatsen.

Vad skrivs om mig och varför?

Dokumentationen som biståndshandläggaren är intresserad av är något som heter journalanteckningar och genomförandeplan.

Om du har beviljade insatser ska personalen veta vilka önskemål och behov du har. Dina önskemål uttrycks i din sociala dokumentation. Dokumentationen om dig är ett sätt att säkerställa att du får den hjälp och det stöd du behöver och att det du får håller god kvalitet.

Din biståndshandläggare behöver dokumentationen för att kunna följa upp att du får den hjälp och det stöd som du har blivit beviljad. Det är ett sätt för oss att veta att du får det du har rätt till.

Måste jag skriva under blanketten?

Nej, det är frivilligt och du avgör själv om du vill skriva under.

Vad är journalanteckningar?

Journalanteckningar ska spegla åtgärder som vidtas i ditt ärende samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.

Vad är en genomförandeplan?

Du ska ha en genomförandeplan om du har fått insatser beviljade av socialnämnden via verksamheten för vård och omsorg. I genomförandeplanen beskrivs hur du ska få den hjälp och det stöd du har fått beviljad och vad du vill uppnå med hjälpen och stödet. Planen skrivs av personalen tillsammans med dig eller med någon som du vill ska företräda dig så att du har möjlighet att föra fram dina önskemål och synpunkter om hur dina insatser ska utföras.

Kan jag få se vad som står i mina journalanteckningar och genomförandeplan?

Ja, du får själv läsa det som skrivs om dig. Dina anhöriga eller annan närstående får läsa om du har godkänt det. Du vänder dig till den verksamhet som sköter dina insatser för att få ta del av denna dokumentation.

Har socialförvaltningen, vård och omsorg tittat i min sociala dokumentation utan mitt samtycke tidigare?

Nej.

Kontakt vid fler frågor

Vem kan jag fråga om jag vill veta mer?

mailadress: voms@staffanstorp.se

telefon: 046-25 14 99 mellan kl. 13-13.45 vardagar, måndagen den 9/7 kl.10-10.45 (OBS! endast gällande frågor kring samtyckesblanketten)