Snart startar Trafikverket arbetet med Banvallsvägen

Tillfälliga spår. Karta: Trafikverket

Hittills har Trafikverket arbetat i den norra delen av Hjärup, bland annat med bullerskyddsvallarna vid Banvallsvägen och förberedelser inför bygget av den tillfälliga bron vid Vragerupsvägen. Trafikverket har också börjat planera arbetena vid stationen i Hjärup och rivit Minilivs.

Nu är det dags att börja arbeta vid den södra delen av Banvallsvägen. Bullerskyddsvallen kommer flyttas en bit österut för att göra plats för de tillfälliga järnvägsspåren. Trafikverket kommer att leda om den sista delen av Banvallsvägen, vid korsningen till Lommavägen. Inför det arbetet behöver de gräva och flytta ledningar, en del träd och buskar kommer att fällas.

Nuvarande hundrastplats kommer att flyttas, plats kommer att utses i samarbete med kommunen. Arbetena vid Banvallsvägens södra del startar preliminärt i månadsskiftet juli/augusti.

Södra delen av Banvallsvägen måste så småningom flyttas tillfälligt i sidled, bilden visar hur den nya Banvallsvägen ska dras (den gulstreckade linjen).

Läs mer på Trafikverkets webbplats.