Helt ny mötesplats med stora möjligheter

Byggnation av multifunktionshuset pågår. Foto: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

En ny spännande samlingspunkt för Staffanstorpsborna växer just nu fram i det hus på Blekingevägen där konsthallen finns och där tidigare biblioteket låg. I juli är det klart och 25 augusti blir det stor invigning!

När det nyrenoverade huset står klart med alla dess många nyheter och möjligheter för medborgarna, kommunen, föreningarna, musikchecksaktörer och lokala arrangörer, innebär det att sista byggstenen är lagd i det stora kulturlyftet.

Ett stort ombyggnadsarbete har pågått i vinter och vår, och det som växer fram är en helt ny slags medborgarmötesplats.

Staffanstorps fina konsthall finns kvar i helt oförändrat skick i likhet med den mindre hörsalen med plats för 132 personer.

Tre av de gamla kontorsrummen i huset snyggas till och blir utrymme för den nya säkerhetsenheten. Här finns även en personalmatsal med pentry samt loger som ska samutnyttjas som omklädningsrum av både säkerhetsenheten och besökande artister.

Professionell lokal

Den stora och viktiga nyheten för medborgarna är att vi äntligen får en stor flexibel lokal med professionell scen för konserter, teater och möjlighet att anordna större möten, mässor och liknande.

Salen på över 360 kvm, är godkänd för 250 personer och får många användningsmöjligheter.

Kommunfullmäktiges sammanträden ska förläggas här i framtiden och lokalerna i huset kan också hyras av till exempel konsert- och teaterarrangörer eller föreningar som behöver utrymmen för event och aktiviteter.

Lokalen blir delbar med vikvägg och får en stor scen på totalt 120 kvm:s scenyta med alla tekniska installationer som behövs; ljus, ljud, ridåer, med mera.

Uppfyller Riksteaterns krav

Scenen är byggd för att matcha Riksteaterns riktlinjer och krav för ”scen gul” vilket gör att deras föreställningar i framtiden kan tas emot här. Den blir flyttbar och kan byggas upp som arenascen på långsidan i det stora auditoriet eller tas bort helt.

– Teaterföreningarna är glada över att vi äntligen får en riktig scen, säger kvalitetsstrateg Hillevi Ventura och Gunilla Lewerentz, medborgarserviceförvaltningschef i Staffanstorps kommun.

– Vi har anlitat en teaterteknisk konsult som hjälpt oss att specificera vad som behövs för att uppfylla alla grundläggande krav.
Även ett mottagningskök skapas med rejäla kylar, frysar och uppvärmningsmöjligheter för de tillfällen catering används.

Musikskolorna

Nio undervisningsrum kommer att kunna hyras av musikchecksaktörerna i Staffanstorps kommun. Rummen är specialbyggda för ändamålet, formade av arkitekt och akustiker med specialkunskaper på området, ljudisolerade och specialbyggda för att uppnå rätt ljudbild, bland annat med en slags vinklade väggar. Musikrummen finns i olika storlekar, från 21 till 82,5 kvm.

Invigning

Redan i slutet av juni är det tid för slutbesiktning och i början av juli ska allt stå helt färdigt. Då återfår kultursamordnaren i Staffanstorps kommun sitt tjänsterum i huset, tillsammans med den tjänsteman som arbetar med praktisk teknisk administration kring huset.

En invigning planeras till lördag den 25 augusti. Boka in dagen!

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt