Fortsatt eldningsförbud i Staffanstorps kommun

Eld Foto. Patrik Slechta By: pixabay.com

Det råder fortfarande eldningsförbud i Staffanstorps kommun på grund av att det är extremt torrt. Det är förbjudet att göra upp eld i naturen eller på din egen tomt på grund av mycket stor brandrisk.

Fasta godkända grillplatser samt utomhusgrillar i trädgårdar får användas med försiktighet och under eget ansvar.

Vid eldningsförbud är all öppen eld förbjuden. Eldningsförbudet utfärdades den 23 maj och gäller fortfarande. Det råder eldningsförbud i hela Skåne.

Läs mer på dinsakerhet.se som är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson. Webbplatsen ”din säkerhet” drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB.