Nyrekrytering nye räddningschefens största utmaning

Bertil Persson, räddningschef. Foto:Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

Den första maj fick Staffanstorps och Lomma kommuner en ny räddningschef. Den nye chefen heter Bertil Persson och är en gammal bekant inom Räddningstjänsten Lomma Staffanstorp där han tidigare var tf räddningschef och andreman.

– Mina viktigaste uppgifter är att vårda de offensiva enheterna som vi var först med i landet, samt att nyrekrytera ny räddningspersonal, säger han.

Totalt ansvarar räddningschefen för 50 deltidsbrandmän och åtta heltidsanställda, däribland fyra yttre befäl.

– Vi gör cirka 300 utryckningar om året i Staffanstorp och ungefär lika många i Lomma. De flesta är automatlarm, i övrigt är det bränder av större eller mindre karaktär, trafikolyckor och sjukvårdslarm, men också diverse uppdrag som lyfthjälp, folk som fastnat i hissar, problem med länspumpar, med mera.

En deltidsbrandman har jour var fjärde vecka och måste då kunna lämna sin ordinarie arbetsplats och rycka ut vid all larm.

Även de offensiva enheterna, tre i vardera Staffanstorp och Lomma, bemannas av deltidsbrandmän som har sina utryckningsfordon med till de ordinarie jobben för att kunna rycka ut snabbt.

Tjejer och killar välkomna

– Den stora utmaningen för mig består i att rekrytera nya deltidsbrandmän. Vi saknar inte folk idag, men behöver bygga upp en personalpool. Om någon känner sig intresserad får de gärna ta kontakt, säger Bertil. Både tjejer och killar är välkomna.

– Det svåra är att hitta arbetsgivare som accepterar de förutsättningar som krävs. Den största enskilda arbetsgivaren är kommunerna och en del är också egenföretagare.

– Det som krävs i övrigt är att man bor i Staffanstorp eller Lomma, har normal fysik och kondition, är frisk, har bilkörkort och framför allt en arbetssituation som passar uppdraget. Alla nyanställda får gå igenom en sex veckors introduktionsutbildning som fördelas över kvällar.

Drygt 30 års erfarenhet

Räddningschef Bertil Persson har en gedigen bakgrund. 1987 började han som brandman i Eslöv. Han utbildade sig till brandingenjör, en utbildning förlagd till LTH i Lund och Räddningsskolan på Revingehed. 1998 började han i Lomma där han avancerade till tf räddningschef, en roll han behöll efter sammanslagningen mellan de båda räddningstjänsterna 2006.

Bertil Persson efterträder Roger Gustafsson som gått i pension.

Tjänsten innebär att han även har uppdragen som beredskapssamordnare och civilförsvarschef i Staffanstorps och Lomma kommuner, ingår i kommunledningsgruppen i Staffanstorps kommun och rapporterar direkt till kommundirektören i Staffanstorp samt till de politiska organisationerna i båda kommunerna.

Namn: Bertil Persson
Titel: Räddningschef i Lomma och Staffanstorp.
Yrke: Brandingenjör
Ålder: 55
Familj: Hustru och tre barn.
Fritidsintressen: ”Jag är lite av en månskensbonde med höns, dvärggetter, katter och kaniner.”
Bor: I villa i utkanten av Bjärred.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt