Totalt eldningsförbud i hela Skåne

Grill Foto. Kboom pics By: pixabay.com

Länsstyrelsen Skåne har fattat beslut om att från den 25 juli klockan 16 gäller ett totalt eldningsförbud som gäller all form av öppen eld, även grillning i egen trädgård.

Det långvariga mycket torra och varma vädret har orsakat en extrem torka och därmed en extremt hög brandrisk i Skåne. Med anledning av detta har Länsstyrelsen Skåne beslutat om totalt eldningsförbud.

Det införda totalförbudet innebär

I Staffanstorps kommun har vi haft eldningsförbud sedan den 23 maj. Utomhusgrillar i  den egna trädgården får inte användas från och med den 25 juli klockan 16. Om du orsakar en brand kan du hållas ansvarig. Förbudet kommer att återkallas när det har kommit längre perioder av regn och marken har återfått en del av sin naturliga fuktighet.

Mer information finns på Länsstyrelsens webbplats och sociala medier.

Budskapet på olika språk, läs mer här på myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats>>