Akut vattenläcka på Blidvägen i Staffanstorp

Vattenläcka Illustration: Alva Esping

Just nu onsdagen den 25 juli har det inträffat en akut vattenläcka på Blidvägen i Staffanstorp. Arbetet med läckan pågår för fullt och förhoppningen är att läckan lagas under dagen.

Blidvägen 1-14 är berörda av läckan och utan vatten.

När vattnet släpps på igen

Sannolikt kommer vattnet att släppas på igen klockan 16. Det kan finnas luft i ledningarna efter lagningen. Därför råder vi er att öppna kranen försiktigt. Det kan även förekomma brunt vatten. Låt kranen rinna länge före användning. Vattnet är inte farligt att dricka. Spola länge före tvätt av ljusa kläder.

PEAB Sverige AB, Lars-Peter Lindqvist 0733-37 48 10