Ändrade tider för sophämtning

Soluppgång By: StockSnap

Just nu är det riktigt varmt för våra renhållningsarbetare som hämtar dina sopor. För att förbättra deras arbetsmiljö kommer vi under en begränsad tid att ändra i sophämtningsrutinerna.

Suez renhållningsarbetare behöver hjälp med följande:

  • på hämtningsdagen önskar vi att sopkärlet är placerat i tomtgräns under den kvarvarande tiden som det är sommartömning. Inom Staffanstorps kommun slutar sommartömningen i vecka 34.
  • att du har förståelse för att vid väderprognos som visar på temperatur runt 30 grader eller mer, kan sophämtningen behöva påbörjas redan så tidigt som klockan fyra på morgonen.