Medborgarlöften i Staffanstorps kommun

Möte med väktare, polis, fältgrupp med flera. Foto: Rickard Malmborg

Ett år med medborgarlöfte har passerat och ett nytt löfte har tecknats den 13 juli mellan Polisen och Staffanstorps kommun för 2018-2019. Medborgarlöfte syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att engagera och involvera medborgarna och lokalsamhällets aktörer. 

Staffanstorp är en kommun med en relativt låg brottslighet. Antalet anmälda brott har ökat lite i jämförelse med 2016. Cykelstölder och skadegörelse är de två vanligaste brotten. 

Polisen och Staffanstorps kommun kommer genom samverkan att fortsätta arbeta med synlighet, trafik och ungdomar under 2018-2019.

Arbetet med våra ungdomar är viktigt för oss alla. Vi kommer att fortsätta samverka för att se vad vi mer kan göra när det gäller arbetet med ungdomar, både förebyggande och repressivt. Arbetet med våra ungdomar har en hög prioritet och framtagandet av sociala insatsgrupper är ett led i detta arbete.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

  • Ökad upplevd trygghet i kommande trygghetsmätningar när det gäller bostadsinbrott och den konkreta och upplevda tryggheten i Staffanstorps kommun.
  • Bostadsinbrotten ska inte öka.
  • Fler som har märk-DNA.
  • Fler grannsamverkansområden.
  • Genom information främja en ökad användning av den av kommunen valda grannsamverkansappen, Coyards.
  • Ökad synlighet av både polisen och kommunens resurser på strategiska platser/områden och tider i Staffanstorps kommun.

Läs mer på Polisens webbplats>>