Trafikverket stänger E6 11-27 oktober

Total avstängning E6. Karta: Trafikverket

11 oktober startar Trafikverkets ombyggnad av trafikplats Alnarp. Trafiken leds om till andra vägar – räkna med köer och mycket stora trafikstörningar.

11-27 oktober kommer E6 stängas av helt i båda riktningarna vid trafikplats Alnarp. Detta görs för att järnvägen mellan Lund och Arlöv ska kunna byggas ut. På trafikverkets webbplats kan du läsa mer!

Trafikverket kommer även göra underhållsarbeten på E6 norr om trafikplats Alnarp veckorna innan avstängningen, vilket också kan påverka trafiken.

Under avstängningen kör Skånetrafiken både extra tåg och förlängda tåg på vardagar. Du kan läsa mer på Skånetrafikens webbplats.

Motorvägsbron byggs om i två etapper. Den första etappen hösten 2018, den andra under perioden 2020-2022 (då stängs E6 av igen under cirka två veckor).

Kör så här under avstängningen

Trafiken leds om till andra vägar i regionen under avstängningen. Skyltar kommer att visa omledningsvägarna. Räkna med mycket stora trafikstörningar och köer på många vägar i sydvästra Skåne.

Det kommer att finnas tvingande omledningsvägar, det vill säga vägar som trafikanter måste följa, där E6 är helt avstängd. Det kommer också att finnas rekommenderade omledningsvägar som trafikanter kan köra för att undvika hårt belastade vägar i området. Skyltar visar både tvingande och rekommenderade vägar förbi trafikplats Alnarp. (Omledningsvägarna kan ändras. Aktuell väginformation finns alltid på trafikverket.se)

Södergående trafik förbi Malmö (blå markering i kartan): trafikplats Lomma–väg 103–väg 108–E22 trafikplats Lund S–E22 trafikplats Kronetorp. För trafik som ska in och ut ur till Malmö (orange markering i kartan) kommer Västkustvägen (E6.01) att vara öppen för trafik under avstängningen.

Norrgående trafik på E6, förbi Malmö (röd markering i kartan): trafikplats Kronetorp–E22 trafikplats Lund N–E6.02–Trafikplats Lund Flädie.

För norrgående trafik från färjeläget i Trelleborg kommer särskilda vägar att rekommenderas.

Total avstängning E6. Karta: Trafikverket

Trafik från och till Arlöv, Åkarp, Hjärup, Lomma och Bjärred

Du som bor i Lomma och som ska ut på E6 norrut kör ut via trafikplats Lomma. De som ska söderut på E6, förbi Malmö, kör ut på trafikplats Lomma och vidare på väg 103 – väg 108 – E22 trafikplats Lund S – E22 trafikplats Kronetorp. Observera att trafikplats Lomma kommer att var hårt belastad med köer. Lommabor som ska till/från Malmö kan använda Malmövägen innanför E6.

Trafik från Bjärred kör ordinarie väg ut på E6 norrut. I övrigt samma vägar som andra trafikanter.

Trafik till och från Arlöv, Åkarp och Hjärup. Gamla Lundavägen och huvudomledningar E22 – Lund S eller Lund N.