Förtidsrösta i Staffanstorp

Valsedlar Foto: Lisbeth Svensson

Från den 22 augusti till och med valdagen kan man förtidsrösta. I Staffanstorps kommun finns två röstningslokaler, rådhuset i Staffanstorp och Hjärups bibliotek under val 2018.

Staffanstorps rådhus
Torget 1
245 31 Staffanstorp

Hjärups Bibliotek
Ämnesvägen 2b
245 64 Staffanstorp

Öppettider Val 2018

Datum Rådhuset Hjärups bibliotek
Onsdag 22 augusti kl. 12-19 kl. 12-19
Torsdag 23augusti kl. 12-19 kl. 12-19
Fredag 24 augusti kl. 12-18 kl. 10-15
Lördag 25 augusti kl. 10-14 kl. 10-13
Söndag 26 augusti kl. 10-13
Måndag 27 augusti kl. 12-19 kl. 12-19
Tisdag 28 augusti kl. 12-19 kl. 15-19
Onsdag 29 augusti kl. 8-19 kl. 12-19
Torsdag 30 augusti kl. 8-19 kl. 12-19
Fredag 31 augusti kl. 8-18 kl. 10-15
Lördag 1 september kl. 10-14 kl. 10-13
Söndag 2 september kl. 10-13
Måndag 3 september kl. 8-19 kl. 10-19
Tisdag 4 september kl. 8-19 kl. 15-19
Onsdag 5 september kl. 8-19 kl. 10-19
Torsdag 6 september kl. 8-19 kl. 10-19
Fredag 7 september kl. 8-18 kl. 10-15
Lördag 8 september kl. 10-14 kl. 10-13
Söndag 9 september kl. 8-20

Rösta i din vallokal på valdagen

På valdagen den 9 september ska du i första hand rösta i din vallokal. Alla vallokaler är öppna kl. 8–20. På ditt röstkort ser du vilken vallokal du tillhör.

Rösta Foto: Lisbeth Svensson

Förtidsrösta i en röstningslokal på valdagen

Om du inte kan ta dig till din vallokal på valdagen, så finns alltså möjligheten att förtidsrösta i en röstningslokal även på valdagen. Alla kommuner i Sverige har minst en röstningslokal öppen under valdagen klockan 8–20. Kontakta den kommun där du kommer att befinna dig för mer information. I Staffanstorp är det enbart rådhuset som på valdagen tar emot röster oavsett vilket valdistrikt den röstande tillhör.

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Material för budröstning finns att hämta i röstningslokaler, vallokaler samt medborgarkontoret i Staffanstorp.

Budet ska vara minst 18 år gammalt. Följande personer kan vara bud:

  • din make, maka eller sambo
  • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
  • de som yrkesmässigt brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter (till exempel hemtjänstpersonal)
  • lantbrevbärare
  • ambulerande röstmottagare utsedda av kommunens valnämnd

Du kan boka tid med ambulerande röstmottagare som tar emot din röst i ditt hem. Detta sätt att rösta pågår från och med 22 augusti till och med valdagen den 9 september. Du måste boka minst en vardag i förväg. Detta gör du genom att ringa valkansliet på 046 – 25 12 62. Då får du också veta vilka tider som är tillgängliga.

Vem har rösträtt?

Du har rösträtt till riksdagen om du är svensk medborgare och är, eller har varit, folkbokförd i Sverige.

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du:

  • är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget.
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget.
  • är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd sammanhängande i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen/landstinget. Detta innebär att man ska ha blivit folkbokförd senast den 8 september 2015 för att få rösta.

Information på ditt röstkort

På ditt röstkort står det vilka val du har rösträtt i och vallokalens adress. Om du ska förtidsrösta så måste du ha ditt röstkort. Röstkortet skickas hem till alla röstberättigade med posten mellan den 16 och 22 augusti. Om du inte har fått ditt röstkort, eller om du har tappat det, så kan du beställa ett nytt hos kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Det kan också skrivas ut av personal i Staffanstorps två röstningslokaler, alltså de lokaler som tar emot förtidsröster, under förtidsröstningsperioden.

Mer information finns på webben

På Valmyndighetens webbplats val.se hittar du information om vilka partier som har anmält deltagande i de olika valen och mycket annat. Mer information finns också här på staffanstorp.se/val2018.

Du kan mejla frågor till valnämnden.