Trädröjning vid Jakriborg, Hjärups station

Träd i Hjärup. Foto: Anna Fogelberg

 Trafikverket fäller träd i Hjärup, mellan Jakriborg och järnvägen.

Under vecka 34 planerar Trafikverket att starta arbetet med att ta ner träden bakom muren mellan Jakriborg och järnvägen, eftersom utrymmet behövs när de nya spåren byggs. När träden sågats ner ska de forslas bort. Under arbetet stängs gång- och cykelvägen som går parallellt med Stenavägen, precis söder om Jakriborg, av. Vägen kommer att vara öppen de delar av dygnet då arbete inte utförs.

Trafikverket arbetar normalt dagtid mellan kl. 7–18, men ibland kan arbete även förekomma vid andra tider.

Läs mer om Trafikverkets arbetsplatser och störningar på www.trafikverket.se/lund-arlov.