Vattenavstängning på Skånevägen

Torsdagen den 23 augusti  kommer vattnet att stängas av på Skånevägen i Staffanstorp. Vattnet stängs mellan klockan 9 och 16 på grund av reparation på vattenledningsnätet.

Alla fastigheter mellan Annerovägen och Netto, som vetter utmed Skånevägen, berörs av avstängningen. Berörda fastigheter är informerade via brev.

Vatten finns att hämta vid korsningen Annerovägen/Skånevägen
Om ni har möjlighet ber vi er att tappa upp vatten innan avstängningen.

När vattnet släpps på igen

Det kan finnas luft i ledningarna efter avstängningen. Därför råder vi er att öppna kranen försiktigt. Det kan även förekomma brunt vatten. Låt vattnet rinna länge före användning. Vattnet är inte farligt att dricka. Spola också länge före tvätt av ljus kläder.

PEAB Sverige AB, Lars-Peter Lindqvist, 0733-37 48 10