Akut vattenläcka på Industrivägen i Staffanstorp

Vattenläcka Illustration: Alva Esping

Just nu måndagen den 27 augusti  har det inträffat en akut vattenläcka på Industrivägen i Staffanstorp. Arbetet med läckan pågår för fullt och förhoppningen är att läckan lagas under dagen.

Farinvägen och Sirapsvägen är berörda av läckan och utan vatten. Handelsområdet Rondellen är också påverkade av läckan med sämre tryck i ledningarna.

När vattnet släpps på igen

Sannolikt kommer vattnet att släppas på igen klockan 16. Det kan finnas luft i ledningarna efter lagningen. Därför råder vi er att öppna kranen försiktigt. Det kan även förekomma brunt vatten. Låt kranen rinna länge före användning. Vattnet är inte farligt att dricka. Spola länge före tvätt av ljusa kläder.

PEAB Sverige AB, Lars-Peter Lindqvist 0733-37 48 10