Akut vattenläcka vid Stråkplan

Just nu onsdagen den 29 augusti har det inträffat en akut vattenläcka på Cellogränd, Basfiolgränd, Stråkgränd, Stränggränd, Violgränd och Alfiolsgränd i Staffanstorp. Arbetet med läckan pågår för fullt och förhoppningen är att läckan lagas under dagen.

Läs mer

Delta i årets trygghetsmätning

För att öka tryggheten bland medborgarna genomför Polisen och Staffanstorps kommun årligen en trygghetsmätning. I dagarna skickas årets trygghetsundersökning ut till slumpvis utvalda kommuninvånare.

Läs mer

Vattenavstängning vid Stråkplan i Staffanstorp

Torsdagen den 30 augusti  kommer vattnet att stängas av på Cellogränd, Basfiolgränd, Stråkgränd, Stränggränd, Violgränd och Alfiolsgränd i Staffanstorp. Vattnet stängs mellan klockan 8 och 16 på grund av reparation på vattenledningsnätet.

Läs mer

Vattenavstängning på Sirapsvägen och Farinvägen

Torsdagen den 30 augusti  kommer vattnet att stängas av på Sirapsvägen, Farinvägen och hos Lidl i Staffanstorp. Vattnet stängs mellan klockan 9.30 och 18 på grund av reparation på vattenledningsnätet.

Läs mer