Delta i årets trygghetsmätning

Polis framför polisens husbil. Foto: Staffanstorps kommun

För att öka tryggheten bland medborgarna genomför Polisen och Staffanstorps kommun årligen en trygghetsmätning. I dagarna skickas årets trygghetsundersökning ut till slumpvis utvalda kommuninvånare.

För att få större kunskap om vad allmänheten har för uppfattning ställs ett antal frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete. Hur ser du på eventuella problem i ditt bostadsområde? Har du varit utsatt för brott under det senaste året? Känner du oro för att utsättas för brott och känner du dig trygg i ditt bostadsområde på kvällarna? I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i ditt närområde.

Det är viktigt att så många som möjligt svarar för att få ett så bra underlag som möjligt.

Resultatet från trygghetsmätningen kommer att vara en viktig del i planeringen av polisens och kommunens verksamhet framförallt vad gäller det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet. Kunskaperna kommer också att spridas till kommunens politiker och tjänstemän samt till media. På detta sätt kommer din medverkan att vara till nytta för den brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamheten i din kommun.

Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. Sammanställningen sker av ett oberoende undersökningsföretag. Enskilda svar kommer inte att kunna utläsas.

Vem kan delta i undersökningen?

Varje kommun är indelad i olika områden och i varje område är det ett slumpvis urval, i åldersgruppen 16-85 år, på 300 personer från folkbokföringen som tillfrågas.

Undersökningen kommer att skickas ut till de som tillfrågas med början den 20 augusti och insamlingen avslutas den 9 oktober. Under denna tid kommer två påminnelser att skickas.

Kontakt

Vid frågor angående enkäten vänligen kontakta polisinspektör Mats Trulsson, telefon 010-56 20 200.