Driftsstörning – Trygghetslarm

Länkar

Uppdatering: Den tillfälliga driftstörningen av trygghetslarmen är nu åtgärdad.

Det har varit en tillfällig driftsstörning av Trygghetslarmen.

Om du behöver larma ring 046-25 12 70.