Byte av programvara till Trygghetslarm 24/9

Handslag. Foto: Meditations via Pixabay

Idag måndag 24/9 mellan kl. 12-14 sker byte av programvara till Trygghetslarmen.

Idag, måndag 24/9, mellan kl. 12-14 kommer det att ske ett byte av programvara till våra Trygghetslarm. Det kan innebära störningar på larmfunktionen under arbetets gång. Om man upplever att man inte får kontakt med larmcentralen under bytet, vänligen ring 046 – 25 12 70