Inställt kommunfullmäktige den 1 oktober

Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 1 oktober kl. 18.00 är inställt på grund av få ärenden.

Nästa möte kommer att hållas måndagen den 29 oktober kl. 18.00 och då är det alltså nyvalda fullmäktige som sammanträder för första gången. Resterande sammanträden för året (5 nov, 26 nov och 10 dec) kvarstår.

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning kan kommunfullmäktiges ordföranden, efter samråd med vice ordförandena, bland annat ställa in ett sammanträde. Uppgift om beslutet kommer att anslås på kommunens digitala anslagstavla.