Högt valdeltagande i Staffanstorp

Mandatfördelning efter valet 2018. Staffanstorps kommun

Så är valet till riksdag, region och kommun över och alla valsedlar är noga räknade. Återigen ligger Staffanstorps kommun högt i både skånsk och nationell topp vad gäller valdeltagandet.

Totalt fördelades 41 mandat till kommunfullmäktige i Staffanstorps kommun i valet den 9 september. Åtta partier tar plats i
 nya kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Mandatfördelningen

I kommunfullmäktige ser mandatfördelningen ut på följande sätt:
Moderaterna får 18 mandat, vilket är en ökning med fyra. Socialdemokraterna får nio mot tidigare elva mandat. Miljöpartiet de gröna får två mandat mot tidigare tre.

Kvar på samma nivå som 2014 står Sverigedemokraterna med fem mandat, Liberalerna med tre, Centern med två, samt Vänsterpartiet och Kristdemokraterna med ett mandat vardera.

SPI Välfärden förlorar det mandat man haft under förra perioden.

Procentuell fördelning

Siffrorna från 2014 inom parentes.

  • Moderaterna 42,7 (35,34)
  • Centerpartiet 5,45 (4,22)
  • Liberalerna 7,62 (7,38)
  • Kristdemokraterna 2,25 (1,90)
  • Socialdemokraterna 21,65 (25,72)
  • Vänsterpartiet 2,47 (2,19)
  • Miljöpartiet de gröna 5,53 (8,04)
  • Sverigedemokraterna 11,12 (11,11)
  • SPI Välfärden 0,8 (1,73)
  • Feministiskt initiativ 0,28 (0,14)

Nationell topp

Staffanstorparna är goda föredömen i vårt demokratiska Sverige med ett traditionellt mycket högt valdeltagande.

Även i året val kunde vår kommun redovisa ett valdeltagande i nationell toppklass med det fjärde högsta valdeltagandet i Skåne, vilket tar oss till en tolfte plats i landet, alltså plats tolv bland samtliga Sveriges 290 kommuner.

Valdeltagandet i Staffanstorp ökade dessutom med 1,42 procentenheter i årets val jämfört med förra valet.

Totalt gick 88,92 procent av staffanstorparna till valurnorna. Genomsnittligt valdeltagande i riket var 84,12 procent.

För vår kommuns del innebar det även en höjning från 2014 då valdeltagandet var 87,5 procent och från 2010 då valdeltagandet var 86,15.

De tre skånska kommuner som ligger högre är Lomma med 92,88 procent, Vellinge 92,33 och Kävlinge 89,28. Därefter kommer Staffanstorp med 88,92, tätt följt av Svedala med 88,90, medan avståndet därefter är något större till grannkommunerna Lund med 86,37 procent röstande, Malmö med 78,57 och Burlöv med 76,37 procents valdeltagande.

Hjärup i topp

Allra högst var valdeltagandet i Hjärup där 92,38 procent gick till valurnorna, därefter kom Mellanvången med 92,28 procent, Annero 90,83, Uppåkra 90,44, Stanstorp 89,83, Borggård 88,93, Kyrkheddinge 87,68, Tottarp 86,72, Central 85,99, Aspvägen 85,59, Hagalid 83,25, Jakiborg 81,06 och Bråhög 77,10 procent.

Antal röstberättigade den 9 september var totalt 17 995 staffanstorpsbor. Av dessa gick 16 001 och röstade, 15 867 var giltiga röster, 134 ogiltiga varav 120 blanka.

Totalt avstod 1 994 personer från att rösta jämfört med 2014 då 2 140 staffanstorpare stannade hemma.

Fotnot

Artikeln utgår från Valmyndighetens siffror efter den slutgiltiga sammanräkningen torsdagen den 13 september.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt