Detaljplan för Sockerstan kontoret antagen

Detaljplan för del av Brågarp 6:1, Sockerstan kontoret, Staffanstorp, Staffanstorps kommun har den 26 september 2018 antagits av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnaden av ett av de första bostadskvarteren i den södra delen av Sockerstan, den nya stadsdel som ska växa fram på Staffanstorps gamla sockerbruksområde.

Bostadskvarteret ska dels rymma ny bostadsbebyggelse, dels bostäder alternativt lägenhetshotell i det befintliga kontorshus som finns inom planområdet. Planen möjliggör också centrumverksamhet inom kvarteret.

Marken ägs av Staffanstorps kommun. Darlin Fastigheter i Malmö AB har en markanvisning med kommunen med avsikt att köpa kvartersmarken för att omvandla den befintliga kontorsbyggnaden till bostäder, och komplettera kvarteret med nya bostäder i ett halvslutet kvarter.

Klicka här för att läsa mer om planen.