Detaljplan för Sockerstan kontoret antagen

Detaljplan för del av Brågarp 6:1, Sockerstan kontoret, Staffanstorp, Staffanstorps kommun har den 26 september 2018 antagits av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnaden av ett av de första bostadskvarteren i den södra delen av Sockerstan, den nya stadsdel som ska växa fram på Staffanstorps gamla sockerbruksområde.

Bostadskvarteret ska dels rymma ny bostadsbebyggelse, dels bostäder alternativt lägenhetshotell i det befintliga kontorshus som finns inom planområdet. Planen möjliggör också centrumverksamhet inom kvarteret.

Marken ägs av Staffanstorps kommun. Darlin Fastigheter i Malmö AB har en markanvisning med kommunen med avsikt att köpa kvartersmarken för att omvandla den befintliga kontorsbyggnaden till bostäder, och komplettera kvarteret med nya bostäder i ett halvslutet kvarter.

Klicka här för att läsa mer om planen.

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.