Detaljplan för Sockerstan kontoret antagen

Detaljplan för del av Brågarp 6:1, Sockerstan kontoret, Staffanstorp, Staffanstorps kommun har den 26 september 2018 antagits av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnaden av ett av de första bostadskvarteren i den södra delen av Sockerstan, den nya stadsdel som ska växa fram på Staffanstorps gamla sockerbruksområde.

Bostadskvarteret ska dels rymma ny bostadsbebyggelse, dels bostäder alternativt lägenhetshotell i det befintliga kontorshus som finns inom planområdet. Planen möjliggör också centrumverksamhet inom kvarteret.

Marken ägs av Staffanstorps kommun. Darlin Fastigheter i Malmö AB har en markanvisning med kommunen med avsikt att köpa kvartersmarken för att omvandla den befintliga kontorsbyggnaden till bostäder, och komplettera kvarteret med nya bostäder i ett halvslutet kvarter.

Klicka här för att läsa mer om planen.

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »