Sjundeklassarna fick lära om trygghet

– Det är viktigt att nå ungdomarna tidigt om hur vi ska vara mot varandra och inför andra. Det handlar om moral och etik, vad som händer om man begår ett brott, hur man kan släcka bränder och rädda liv i olika sammanhang.

Läs mer