Sjundeklassarna fick lära om trygghet

Släckövning med Räddningstjänsten. Foto: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

– Det är viktigt att nå ungdomarna tidigt om hur vi ska vara mot varandra och inför andra. Det handlar om moral och etik, vad som händer om man begår ett brott, hur man kan släcka bränder och rädda liv i olika sammanhang.

Med målet att skapa ett tryggare Staffanstorp genomför skolan, individ- och familjeomsorgen, räddningstjänsten, fritidsverksamheterna, Svenska kyrkan och polisen varje år två trygghetsdagar för alla sjundeklassare i kommunen.

Årets trygghetsdagar genomfördes 18-19 september i S:t Staffans lokaler och bestod av två skoldagar där eleverna fick besöka en rad spännande stationer. Cirka 300 ungdomar från Baldersskolan, Hagalidskolan och Hjärupslundsskolan deltog.

Patrik Runesson, analysstrateg på Staffanstorps kommun, är projektledare och ansvarig för genomförandet av de årliga trygghetsdagarna sedan starten 2015.

– Ju tidigare ungdomarna får den här typen av information desto bättre är det. Därför träffar vi dem redan när de går sina första veckor i årskurs sju, innan de sociala strukturerna i högstadiet hunnit ta riktig form, säger Patrik.

– Vi pratar om livet på nätet, om hur sociala medier påverkar, vi försöker ge ungdomarna insikt i vad som påverkar deras vardag och deras känsla av trygghet och vikten av att vara trygg.

Flera olika stationer

Följande sex stationer besöktes av eleverna under 45 minuter på varje station.

”Livet på nätet”, om hur man hanterar livet på internet.

”Brott och konsekvens, från handling till påföljd”, tillsammans med polisen och socionom från polisen för att skapa en medvetenhet kring konsekvensen av sina handlingar och en insyn i hur rättsprocessen fungerar, hur man kan påverkas av att ha begått ett brott och konsekvenserna det kan få för framtiden, oavsett om man är under eller över 18 år.

”Valet är ditt” med Fenix handlade om grupptryck, ansvar, alkohol och droger.

Räddningstjänsten genomförde en släckövning där eleverna fick lära sig använda en handbrandsläckare, hur man kväver en brand med filt samt vad som händer om man häller vatten på kokande olja.

Ungdomarna fick diskutera könsnormer och hur machokulturen påverkar unga i samhället i ”machofabriken” tillsammans med socionom i skolan och slutligen fick eleverna träffa representanter från Svenska kyrkan under temat ”den inre kompassen”, om att skilja gott från ont, rätt från fel och vilket ansvar vi själva har.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt