Nu tas bilder på kommunens vägar och gator

Bild på bil som kör runt och fotograferar gatumiljö Foto: Staffanstorps kommun

Just nu rullar en bil med kameror på taket runt i kommunen. Det är Staffanstorps kommun som tillsammans med företaget Mapillary samlar in material för att få en aktuell bild av gatunätet.

Under de kommande veckorna kommer bilen att rulla runt i hela kommunen för att filma och fotografera samtliga vägar. Bilderna kommer att lagras och publiceras på Mapillary som är en tjänst som liknar Google Street View och som är tillgänglig för alla.

I första hand kommer bildmaterialet användas för att få en aktuell bild av kommunens vägnät. Med hjälp av programmets bildigenkänningsfunktion kan man också få bättre koll på vägskyltar och annan utrustning. Genom att integrera bilderna med kommunens webbkartor kan även arbetet med exempelvis gata- och parkfrågor och bygglovsbedömningar effektiviseras och kvalitetssäkras.

– Inventeringen av vårt gatu- och cykelvägnät är nu igång och det ett stort steg för att på ett mer effektivt sätt använda vår arbetstid. Att ha en ögonblicksbild över hela gatunätet, som även medborgare och brukare kan använda, kommer ge oss bättre möjligheter att ge en bättre och snabbare kommunikation, dialog och service. Det kommer också bli lättare vid planering och uppföljning av vårt gatunät säger Henrik Alvén, trafikingenjör.

Inga personer eller registreringsskyltar kommer att kunna identifieras, och det kommer också vara möjligt för allmänheten att rapportera bilder som man vill ta bort från systemet.