250 stycken sexåringar firar FN-dagen i Balders hage

Barn med fredsmasker Foto: Lisbeth Svensson

250 stycken sexåringar har gjort fredsmasker och nu träffades de i Balders hage för att bilda ett stort F och N på gräsmattan för att hedra FN-dagen. Linda Lundqvist, musiklärare på Anneroskolan, ansvarade för arrangemanget.

Barnens fredsmasker är laddade med olika superkrafter; en pojke är is och han förklarar att då kan han komma till de som saknar vatten, några är kärlek, lycka, regnbåge och stjärnor men många är också prinsessor.

Nettan Walter, fritidsledare på Borggårdsskolan säger att alla barn har fått göra sina egna fredsmasker för att kunna se världen genom sin fredsmasksögon.

Linda Lundqvist upphovskvinnan till fredsmasksträffen i Balders hage Foto: Lisbeth Svensson

FAKTA

FN-dagen är en temadag som firas den 24 oktober till minne av att FN-stadgan trädde i kraft den dagen efter att de fem permanenta medlemsstaterna i FN:s säkerhetsråd och en majoritet av medlemsstaterna hade fastställt FN-stadgan