Följ den politiska debatten

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben, den 29 oktober, kl. 18. Vid sammanträdet kommer bland annat val av ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i kommunfullmäktige för löpande mandatperiod, val av två kommunalråd för perioden 2019-01-01 – 2022-12-31 och delårsrapport för perioden 2018-01-01–2018-08-31 för Staffanstorps kommun samt motioner att behandlas.

Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde i Medborgarhuset (före detta biblioteket) i Staffanstorp.

Läs dagordningen här

Du kan se kommunfullmäktiges sammanträde även på läsplattor och i smarta mobiler. Du kan också följa kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand, den 30 oktober när webbsändningen är redigerad.

Länk till webbsändning