EU-projektet ”Bred kompetens Skåne”

EU-flagga Foto: Giampaolo Squarcina By: flickr.com

Staffanstorps kommun medverkar sedan den 1 mars i EU-projektet Bred kompetens Skåne. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och målsättningen är att de organisationer som deltar ska arbeta med sin kompetensförsörjning och att utveckla sitt sätt att rekrytera.

Länsstyrelsen är projektägare och övriga medverkande organisationer är Lunds kommun, Kristianstad kommun, Hässleholms kommun, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Lunds Universitet.

Logotype EU Socialfonden

Staffanstorps kommun står precis som övriga kommuner i Sverige inför stora utmaningar då det gäller kompetensförsörjning och vi behöver se över hur vi organiserar oss på bästa sätt för att möta dessa utmaningar. Det handlar bland annat om att öka kunskapen om breddad rekrytering, förändringsarbete samt att stärka det strategiska arbetet internt. Under analysfasen har parterna kartlagt verksamheternas behov och i genomförandefasen kommer kompetenshöjande insatser och processtöd att vara viktiga bitar i förändringsarbetet.

För Staffanstorps kommuns räkning deltar barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och räddningstjänsten i projektet, som samordnas av personalavdelningen.

Projektet pågår till februari 2020. Samordnande för arbetet är Ulrika Blom på personalavdelningen.