Vattenavstängning i Stora Uppåkra

Onsdagen den 14 november kommer vattnet att stängas av i Stora Uppåkra. Vattnet stängs mellan klockan 10 och 14 på grund av reparation på vattenledningsnätet.

Fastigheter på Sexevägen och Stora Uppåkra berörs av avstängningen.

Om ni har möjlighet ber vi er att tappa upp vatten innan avstängningen. Berörda fastigheter är informerade via brev.

När vattnet släpps på igen

Det kan finnas luft i ledningarna efter avstängningen. Därför råder vi er att öppna kranen försiktigt. Det kan även förekomma brunt vatten. Låt vattnet rinna länge före användning. Vattnet är inte farligt att dricka. Spola också länge före tvätt av ljus kläder.

PEAB Sverige AB
Lars-Peter Lindqvist 0733-37 48 10