En svärm med lysande fjärilar har landat i Hjärup

Ni är säkert många som redan upptäckt den svärm av fjärilar som lyser bland träden vid Rymdlekplatsen i Hjärup. Fjärilarna har landat precis vid ingångarna till Rymdlekplatsen från Åttevägen/Åttegränd och från parken.

De lysande fjärilarna monterades bland träden som ett sätt att göra parken dekorativ och intressant under årets mörka månader. Ambitionen är att fjärilarna ska förflyttas till nya platser i kommunen varje år, för att på detta sätt skapa ny upplevelse och locka till besök, genom att tillfälligt förändra platsen ifråga. Vi får se var de väljer att bosätta sig nästa vinter…

Fjärilar vid Rymdlekplatsen i Hjärup Foto: Marie Schyllert

Övrig säsongsbelysning runt om i kommunen har också tänds under vecka 46 och kommer att lysa fram till februari. Detta för att försköna och lysa upp de allmänna platserna under den mörka årstiden.

Julbelysningen så som stjärnorna längs Storgatan i Staffanstorp och granen i Kyrkheddinge tänds till första advent.