Vattenavstängning på Vattenverksvägen i Grevie

Onsdagen den 21 november kommer vattnet att stängas av på Vattenverksvägen och Grusvägen i Grevie. Vattnet stängs mellan klockan 8 och 16 på grund av provtryckning på vattenledningsnätet.

Vattenverksvägen nummer 12 till nummer 93, och alla fastigheter på Grusvägen berörs av avstängningen och är utan vatten. Berörda fastigheter är informerade via brev.

Vatten finns att hämta vid Vattenverksvägen 6. Om ni har möjlighet ber vi er att tappa upp vatten innan avstängningen.

När vattnet släpps på igen

Det kan finnas luft i ledningarna efter avstängningen. Därför råder vi er att öppna kranen försiktigt. Det kan även förekomma brunt vatten. Låt vattnet rinna länge före användning. Vattnet är inte farligt att dricka. Spola också länge före tvätt av ljusa kläder.

PEAB Sverige AB, Lars-Peter Lindqvist, 0733-37 48 10