Ledningsrenovering norr och söder om Genvägen

Avspärrning gång- och cykelvägar Illustration: Alva Esping

Staffanstorps kommuns VA-verk kommer att utföra ledningsrenovering av vatten och avloppsledningsnätet norr och söder om Genvägen i Staffanstorp. Renoveringen kommer att utföras i två etapper. Arbetet  påbörjas den 19 november och beräknas pågå till den 17 maj 2019.

Vad kommer att utföras i projektet?

Vatten-, spill och dagvattenledningar kommer att bytas ut och nya serviser till Norra Skolan.

Under första etappen 2018 kommer cykelbanan mellan Genvägen och Trekantgränd vara avstängd.Tillfälliga vägar för gående och cyklister kommer att skyltas upp.

Under andra etappen 2019 söder om Genvägen kommer nya ledningar läggas i gräsmattan öster om gång- och cykelvägen. Genvägen kommer att vara avstängd mellan Åkershusvägen och Wibergs väg någon vecka i början av 2019.
Ett antal träd kommer att fällas utmed arbetsområdet, men dessa kommer att ersättas med nya träd när projektet har slutförts.

Arbetet utförs i samarbete med VA-Gruppen AB. Vi hoppas på ett gott samarbete med fastighetsägare och att det inte uppstår några större problem under byggtiden, lite framkomlighetsproblem kommer att inträffa men vi hoppas på överseende med detta.

Frågor angående projektet kan ställas till VA-ingenjör Stefan Lundström 046-25 12 67 eller till entreprenören VA-gruppen AB, platschef Bengt Malmgren 0705- 45 49 03.