Många har ansvaret när snön faller

När vintern kommer till Staffanstorp kan det vara bra att vara uppdaterad kring hur snöröjningen bör fungera runt våra hem och i kommunen som helhet.

Staffanstorps kommun och Trafikverket har ansvar för att hålla
de flesta vägar, gator, torg samt gång- och cykelvägar i kommunen snö- och halkfria så långt det är möjligt. Beredskapen inom kommunen är hög.

Kommer det ett snöoväder mitt i natten är jouren ute tidigt och tar huvudstråken först.

Ansvaret för snöröjning och halkbekämpning i kommunen delas alltså mellan Trafikverket, kommunen och enskilda väghållare. Trafikverket ska se till så att landsvägarna och stora vägar som 108:an hålls snöfria och halkbekämpas.

I Hjärup har Trafikverket ansvar för till exempel Gamla Lundavägen och Lommavägen. Även privata fastighetsägare har ansvar. Vägen in till Jakriborg från Vragerupsvägen är Jakri AB:s ansvar. Vinterväghållning av gatorna i Åkershusområdet vilar på fastighetsägarna där. Det är enbart infartssträckan till Åkershus som är kommunens ansvar.

Kommunala nivåer

Det är driftsentreprenörerna PEAB och Green Landscaping som sköter den kommunala vinterväghållningen. Det sker efter tre prioriteringsnivåer på gata: huvudgata, matargata, villagata. Samt två nivåer på gång-och cykelvägar: huvudstråk och anslutning till villagator.

Huvudgator och matargator

Först snöröjs huvudgator som Malmövägen, Storgatan och ringvägarna runt Staffanstorp samt Storgatan och Väståkravägen och Banvallsgatan i Hjärup.

Villagatorna tas sist

På villagatorna kör snöröjningen in först vid cirka en decimeter snö eller vid extrem halka.

Cykel- och gångvägar

Viktigt att veta är att vi inte prioriterar gator framför gång- och cykelvägar eftersom det är olika maskiner som plogar. De viktiga cykelvägarna prioriteras lika högt som de stora gatorna. Cykelstråket in till Lund och Särslöv är högt prioriterat av oss. Cykelstråket mellan Hjärup och Staffanstorp sköts av Trafikverket.

Snöröjning framför ditt hus

Även enskilda fastighetsägare har ett viktigt personligt ansvar
att skotta framför sina fastigheter och parkera sina bilar så att brevbäraren, sopbilsföraren och snöröjningen kommer fram.

Eftersom villagatorna oftast är trånga ska upplogade snövallar inte kastas ut på gatan, utan läggas in mot tomtgränsen. Om det kommit mycket snö, parkera inte bilarna längs villagatorna, då är det är svårt för snöröjningen att komma fram.

Så hanterar du halkan

Ett tips till dig är att ta på dig rätt sorts skor när det fryser på. Skaffa halkskydd till dina skor och försök att gå med små steg och hela foten. Ju större yta av fotsulan som är mot underlaget, desto högre blir glidmotståndet. Du som cyklar bör ta det försiktigt när det är halt ute, då det är svårt att få halkfritt överallt. Köp vinterdäck till din cykel.

Inga snöväder är likadana

Det finns inte ett snöväder som är likt ett annat. Det går aldrig att i förväg säga när snöröjning efter ett snöfall är klart. Ibland får man köra flera gånger. Insatsens omfattning avgörs av aktuellt väderläge.

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

3 kommentarer till Många har ansvaret när snön faller

 1. Hej! Mitt namn är Robin Cedegren jag undrar om man kan anmäla sig till nattjour, jag har b-körkort och ställer gärna upp.

  Hälsningar Robin

  1. Hej Robin!
   All snöröjning sköts av kommunens entreprenörer Green och Peab.
   Jag skickar din mejladress vidare till dem så får vi hoppas att de hör av sig till dig om de behöver hjälp.
   Vänligen Marie Schyllert, Staffanstorps kommun

 2. Hej!
  Jag är mest spänd på att se om gångvägen runt Knutsborg blir plogad ,för den brukar missas.


 • Blanketter/e-tjänst

  pool

  Staffanstorps kommun har ingen e-tjänst, men håller för närvarande på att utveckla sina e-tjänster. Letar du efter blanketter kan du hitta dessa här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »