Tillfällig bro för Vragerupsvägen i Hjärup

Pågatåg i Hjärup. Foto: Staffanstorps kommun

De två broarna vid trafikplats Alnarp som krävde E6:ans totalavstängning gick som planerat. Nästa fokus för Trafikverket är att bygga de tillfälliga spåren genom Åkarp och Hjärup, bygga nya spår i Arlöv och den nya stationen i Arlöv.

För Staffanstorps kommuns räkning fortsätter arbetet med brostöden till den tillfälliga bron vid Vragerupsvägen som ska göra det möjligt att ta sig över spåren under tiden Trafikverket bygger en ny och permanent bro. Den tillfälligt bron öppnas till våren. Lommavägen stängs preliminärt i april fram för att de tillfälliga spåren och den nya vägbron för Lommavägen ska byggas. Då blir Vragerupsbyn den enda passagen över spåren i Hjärup.

Runt Hjärups station har Trafikverket börjat gräva för stödkonstruktioner som behövs när de nya spåren byggs under marknivå. Grävning av ledningar längs Banvallsvägen fortsätter.

Läs mer om arbetet på Trafikverkets webbplats där också kontaktuppgifter för eventuella frågor finns.