Vattenavstängning i Lilla Uppåkra

Vattendroppe. Foto: Kenny Sarmy By: flickr.com

Torsdagen den 29 november kommer vattnet att stängas av i Lilla Uppåkra. Vattnet stängs mellan klockan 8 och 16 på grund av reparation på vattenledningsnätet.

Fastigheter på Lilla Uppåkravägen och Lilla Uppåkra byaväg fram till Tirupsvägen berörs av avstängningen och är utan vatten. Berörda fastigheter är informerade via brev.

 

När vattnet släpps på igen

Det kan finnas luft i ledningarna efter avstängningen. Därför råder vi er att öppna kranen försiktigt. Det kan även förekomma brunt vatten. Låt vattnet rinna länge före användning. Vattnet är inte farligt att dricka. Spola också länge före tvätt av ljusa kläder.

PEAB Sverige AB, Lars-Peter Lindqvist, 0733-37 48 10