Effektivare politisk organisation

Kommunfullmäktiges möte i före detta biblioteket, Staffanstorp. Foto: Lisbeth Svensson

Den största förändringen på 25 år genomförs just nu i den politiska nämndsorganisationen i Staffanstorps kommun.

Målet är att skapa större effektivitet genom en tydligare uppdelning av kommunens olika ansvarsområden, en nämnd delas och blir två och två nämnder tas bort och ersätts med tre beredningar.

– Förhoppningsvis kommer medborgarna att uppleva att det politiska beslutsfattandet blir mer effektivt och snabbare och att vi ger de viktigaste frågorna störst fokus, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M).

– Tanken är att kunna möta dagens frågor på ett mer renodlat sätt och skapa större utrymme för långsiktighet.

Kommunstyrelsen minskas från tretton till elva ledamöter och ersättarna minskas från tio till åtta. Samtidigt får kommunstyrelsen fler frågor på sitt bord.

Socialnämnden delas upp i en arbetsmarknadsnämnd och en omsorgsnämnd. Den förstnämnda får fokus på arbetsmarknad, integration, sfi och vuxenutbildning, den andra får fokus på äldrevård, LSS samt övrig vård och omsorg.

Samhällsbyggnadsnämnden tar över vissa av socialnämndens tillsynsuppgifter.

Tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden ersätts med två beredningar för de båda ansvarsområdena, med åtta ledamöter i varje, som lägger fram sina förslag direkt till kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsberedningen får även ansvar för vissa typer av demokratifrågor. Miljöfrågorna får extra fokus genom att en särskild miljöberedning inrättas.

Det är när detta skrivs ännu inte klart med ordförandeposter eller ledamöter i de nya nämnderna och beredningarna.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »