Lommavägen i Hjärup stängs i april

Järnvägsbro över Lommavägen i Hjärup. Foto: Trafikverket

Lommavägen i Hjärup stängs preliminärt i april nästa år, då börjar arbetet med de tillfälliga järnvägsspåren genom Hjärup. Samtidigt som Lommavägen stängs öppnas den tillfälliga bron över spåren vid Vragerupsvägen.

I början av nästa år börjar Trafikverket bygga de tillfälliga spåren som ska trafikeras när de schaktar och bygger de fyra nedsänkta spåren genom Åkarp och Hjärup. Inför det arbetet behöver Trafikverket stänga Lommavägen i Hjärup vid passagen under järnvägen. Lommavägen kommer preliminärt att vara avstängd fram till slutet av 2022. Skyltar kommer att visa alternativa vägar. Läs mer om detta på Trafikverkets webbplats.