Två rektorer skapar stabilitet på Baldersskolan

Två nya rektorer på Baldersskolan. Foto: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

De gick rektorsutbildningen tillsammans och känner varandra väl. De har båda varit rektorer i Hörby. Nu har de tagit sig an en utmaning tillsammans som nya rektorer för Baldersskolan i Staffanstorp.

– Två är starkare än en, säger de samstämt. Vår första uppgift är att skapa en stabil organisation som håller och – JA, vi är här för att stanna. Den frågan får vi nästan varje dag, skrattar Madelene Skog och Sanna Pröjtz.

Det är två handlingskraftiga rektorer som i november rivstartade arbetet i sin nya skola som delats upp i två skolenheter. Madelene Skog är rektor för f-6 medan Sanna Pröjtz är rektor för 7-9.

– Idén med två rektorer föddes då vi hade två väldigt bra kandidater och samtidigt stora utmaningar på skolan. Det finns ett behov av ett nära ledarskap på Baldersskolan och det är ett stort spann mellan förskoleklass och årskurs 9. Då växte den här lösningen fram och det känns väldigt bra.

Att vara rektor i förändring kan vara ensamt, men på detta sätt stärker vi ledarskapet, säger utbildningschef Krister Åkesson på Staffanstorps kommun.

Utmaning

Baldersskolan har länge präglats av flera rektorsbyten och stor omsättning i lärarkåren. Den senaste rektorn Louise Öst slutade i somras och under hösten har före detta Hjärupsrektorn Agneta Cederblom tillfälligt hållit i verksamheten.

– Hon har gjort ett organisatoriskt jättejobb och sett till så vi har kompetent personal på plats, berömmer Madelene Skog och Sanna Pröjtz.
De båda rektorerna vet att de tagit sig an en stor utmaning.

– Detta är en mycket fin skola och jobbet känns superspännande, med fantastiska elever, fantastisk personal och trevliga vårdnadshavare. Vi hoppas även personalen tycker det känns bra att ha oss här.
Madelene och Sanna har jobbat nästan dygnet runt i början för att effektivt sätta sig in i arbetet och ta tag i de akuta frågor som låg och väntade.

– Nej, vi håller inte på att slita ut oss, ler de båda, men vissa saker var mer brådskande än andra att ta itu med först.

Trygghet och studiero

Allra viktigast, konstaterar de, är att skapa en garanti för elevernas trygghet och lärande.

– Vårt primära mål är trygghet och studiero så att våra elever kan nå högre i måluppfyllelse i alla årskurser. Alla ska kunna höja sig.

– Vi måste säkerställa behörig kompetent personal i alla klasser, ge handledning till personal och genomlysa den inre organisationen så att vi snabbt får rätt person på rätt plats, samtidigt som personalen ska känna delaktighet i de beslut vi tar.

– Vi lyssnar in allas åsikter och tankar, sedan tar vi besluten och då är det viktigt att alla förstår varför besluten är tagna. Ingen får känna sig förbisedd.

– Mycket bra saker pågår på skolan idag. Vi har satt in insatser i klasser där det behövts, vi arbetar med att ge stöd till elever, personal och vårdnadshavare.

– Vi har involverat elevhälsan, ett nytt fantastiskt elevhälsoteam med specialkompetens som vi får stor nytta av med tre specialpedagoger, socionom i skola, skolpsykolog, skolsköterska och syv-konsulent som träffar oss rektorer en hel eftermiddag varje vecka. Vi pratar igenom alla problem på alla nivåer, individ, grupp och organisation. Det är oerhört nyttigt. Teamet är nytt för den här terminen och vi är jätteglada att ha dem här.

Elever får ge feedback

Ett annat exempel på nya insatser är att den så kallade Balderslektionen, inledd på försök i fjor, införs konsekvent. Syftet med lektionsstrukturen är att ge eleven trygghet, arbetsro och tydlighet i det mål eleven arbetar mot, öka den effektiva undervisningstiden samt att lektionen också utvärderas tillsammans med eleven.

– Detta ger läraren omedelbar feedback om målet med dagens lektion uppnåtts och eleverna blir delaktiga i hur undervisningen fungerar.

De båda nya rektorerna utlovar också synlig och tydlig rektorsnärvaro i skolan.

– En rektor kan ha svårt att hinna vara till hands för alla med klassrumsbesök, vara bollplank, beslutsfattare, leda och styra.

– Men vi tänker att med dubbelt så många rektorer borde det bli dubbelt så bra, konstaterar glatt Madelene och Sanna.

Fakta

Namn: Madelene Skog
Yrke: Rektor f-6
Arbetsplats: Baldersskolan
Bakgrund: Lärare, elevcoach, biträdande rektor och rektor för Macleanskolan i Skurup, rektor för grundsärskolan i Hörby.

Namn: Sanna Pröjtz
Yrke: Rektor 7-9
Arbetsplats: Baldersskolan
Bakgrund: Högstadie- och gymnasielärare i matte och fysik, biträdande rektor i Kristianstad, rektor för tre f-6-skolor i Hörby kommun.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt