Ett företagsklimat i topp

Claes Nilsson. Foto: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

Företagsklimatet i Staffanstorp är idag ett av de allra bästa i hela landet. I senaste rankingen nådde vår kommun sin bästa placering hittills, plats sju bland Sveriges 290 kommuner.

– Det är jätteroligt att kommunen placerar sig så högt upp på näringslivsrankingen, det visar att företagsklimatet är gott och att vi trivs tillsammans, säger Johan Gustafsson, ordförande i Business Port.

Rankingen utförs av Svenskt Näringsliv som en gång om året pekar ut var i landet det är mest gynnsamt att starta och driva företag.

Staffanstorp är idag en av landets mest företagsvänliga kommuner och har på tio år lyft från plats 45 till plats sju i rankingen. Allra överst på årets topplista ligger Solna, längst ner i botten Pajala.

Gemensam strävan

– Det finns ingen enskild förklaring till den fina placeringen utan jag upplever det som ett gemensamt strävande att hela tiden förbättra och hålla fokus på att företagsklimatet är så bra som möjligt, säger Johan Gustafsson.

– Alla har insett att ett bra näringslivsklimat leder till en enklare vardag för befintliga företag, större attraktionskraft för nya aktörer, fler arbetsplatser och att fler vill bosätta sig på orten, vilket ger större skatteunderlag och bättre förutsättningar att utveckla kommunen ytterligare, och så vidare.

– Med alla menar jag kommunen, både tjänstemän och politiker. Från min position i Business Ports styrelse ser jag en stor enighet mellan politikerna att prioritera näringslivet. Jag menar också företagarna. Det finns ett stort engagemang från många som vill vara med och påverka och hjälpa till att förbättra på olika vis.

– Skolan har också utvecklats positivt om vi tittar på attityd till näringslivet, vilket är jätteroligt och viktigt eftersom där finns många framtida entreprenörer!

Statistik och enkätsvar

Rankingen bygger på tre delar. Dels på statistik från Statistiska Centralbyrån och UC som väger in faktorer som sysselsättningsgrad i kommunen och hur nyföretagandet ser ut samt dels på enkätsvar från de lokala företagarna.

Mycket hänger på hur kommunen bemöter företagen. Ett bra företagsklimat har stor och positiv inverkan på samhället och därför har kommunens insatser stor betydelse.

Attityderna till företagande från politiker och tjänstemän är viktig. Det handlar om tillgänglighet, smidighet, bemötande och ärendehantering vid till exempel markanvisning, tillstånd, bygglov och tillsyn.

Man tittar på service till företagen, regler, kompetens inom förvaltningarna, hur upphandlingsfrågan sköts och om det finns kommunala företag som konkurrerar med privata på orten.

– Staffanstorps kommun är väldigt inbjudande i sitt arbetssätt med till exempel företagsluncher som är tillfällen att möta ledande politiker och tjänstemän. Här finns ett medborgarperspektiv där alla är nåbara, du kan prata direkt med den du vill, säger Claes Nilsson, Business Ports tidigare VD, som tillfälligt håller i verksamheten tillsammans med styrelseledamoten Lotta Grönvall, under nuvarande VD Annika Jalgéns temporära bortavaro.

– Vi inledde arbetet på min tid och sedan har Annika förvaltat detta jättebra och höjt oss ytterligare på ett utmärkt sätt samtidigt som alltfler i kommunen insett vikten av detta.

Ledordet är smidighet

Business Port ägs av Staffanstorps kommun samt näringslivet bestående av Företagarna, Företagsgruppen och LRF. Kommunen och näringslivet äger 50 procent vardera.

– Ledordet när vi startade var smidighet, att lyfta fram alla möjligheter och inte vara för byråkratiska. Det målet nådde vi snabbt.

– Rankingen bygger på relativitet. Många kommuner är med och kämpar om topplaceringarna och om vissa då förbättrar sina företagarklimat måste vi lyfta oss för att behålla vår placering. För den som vill ligga kvar eller gå upp en placering krävs en kontinuerlig utveckling och förbättring, annars blir man snabbt omsprungen, säger Claes Nilsson.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt